fbpx
Kontakt

Kontakt

PREDSTAMPANE KARTICE

PREDSTAMPANE KARTICE

Preporučujemo klijentima koji imaju zahteve za većom količinom kartica koje se mere u više hiljada primeraka. Izrađuju se u specijalizovanim štamparijama i imaju identičnu podlogu, dok se promenljivi podaci (ime, prezime, ID broj, slika…) naknadno doštampavaju, odnosno, kartice se personalizuju upotrebom kartičnih štampača u jednoj boji.

Predštampane Kartice

PREDSTAMPANE KARTICE

Preporučujemo klijentima koji imaju zahteve za većom količinom kartica koje se mere u više hiljada primeraka. Ove kartice izrađuju se u specijalizovanim štamparijama i imaju identičnu podlogu, dok se promenljivi podaci (ime, prezime, ID broj, slika…) naknadno doštampavaju, odnosno, kartice se personalizuju upotrebom kartičnih štampača u jednoj boji.

Pro Elite Card