fbpx

  +38169778855

Kontakt

Predštampane Kartice

PREDŠTAMPANE KARTICE

Predstampane kartice preporučujemo klijentima koji imaju zahteve za većom količinom kartica koje se mere u više hiljada primeraka. Predstampane kartice izrađuju se u specijalizovanim štamparijama i imaju identičnu podlogu, dok se promenljivi podaci (ime, prezime, ID broj, slika…) naknadno doštampavaju, odnosno, kartice se personalizuju upotrebom kartičnih štampača u jednoj boji.

Predštampane Kartice

PREDŠTAMPANE KARTICE

Predštampane kartice preporučujemo klijentima koji imaju zahteve za većom količinom kartica koje se mere u više hiljada primeraka. Predštampane kartice izrađuju se u specijalizovanim štamparijama i imaju identičnu podlogu, dok se promenljivi podaci (ime, prezime, ID broj, slika…) naknadno doštampavaju, odnosno, kartice se personalizuju upotrebom kartičnih štampača u jednoj boji.

Pro Elite Card