fbpx
Kontakt

Kontakt

Kartice EM 4000 serija beskontaktna kartica

KARTICE EM 4000 SERIJA

Ovo je najrasprostranjenija beskontaktna kartica u niskofrekventnom opsegu od 125kHz. Koriste se za različite sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena, prijave na različite softverske sisteme i sl.

Kartice EM 4000 serija beskontaktna kartica

KARTICE EM 4000 SERIJE

Ovo je najrasprostranjenija beskontaktna kartica u niskofrekventnom opsegu od 125kHz. Koriste se za različite sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena, prijave na različite softverske sisteme i sl.

Pro Elite Card