fbpx
Kontakt

Kontakt

Fizicka kontrola pristupa
Fizicka kontrola pristupa

FIZICKA KONTROLA PRISTUPA

Fizicka kontrola pristupa je ključni deo svakog bezbednosnog sistema. Savremeni sistem kontrole pristupa se zasniva na informatičkoj tehnologiji i i dve napredne identifikacione tehnologije: na prepoznavanju biometrijskih karakteristika i na pametnim karticama. Kontrola prolaza se može vršiti pomoću HID Edge EVO uređaja. Kontrola prolaza je vrlo efikasna i povećava sigurnost.

HID Edge EVO predstavlja sledeću generaciju hardverske platforme za fizičku kontrolu pristupa. Potpuno IP orijentisano rešenje zadovoljava i najstrožije kriterijume otvorene arhitekture. U današnjim IP orijentisanim informacionim sistemima, HID Edge EVO pruža potpuno distribuirani sistem koji sve informacije i operacije kontrole prisupa obavlja direktno na vratima, minimalno opterećujući IT infrastrukturu.

Fizicka kontrola pristupa
HID Edge EVO jedinica povezuje se na računarsku mrežu putem jednog CAT5 mrežnog kabla kroz koji se i napaja, čime smanjuje potrebu za kabliranjem na krajnji minimum. U sebi uključuje HID iClass čitač, kontroler, jedan priključak za bravu i PoE Ethernet interfejs za komunikaciju i napajanje.

HID Opin softverska platforma služi za upravljanje i administraciju sistema fizičke kontrole pristupa baziranih na Edge platformi. Otvorena arhitektura i fleksibilan dizajn Opin platforme omogućava laku integraciju sa ostalim BMS sistemima.

HID Edge EVO jedinica povezuje se na računarsku mrežu putem jednog CAT5 mrežnog kabla kroz koji se i napaja, čime smanjuje potrebu za kabliranjem na krajnji minimum. U sebi uključuje HID iClass čitač, kontroler, jedan priključak za bravu i PoE Ethernet interfejs za komunikaciju i napajanje.

HID Opin softverska platforma služi za upravljanje i administraciju sistema fizičke kontrole pristupa baziranih na Edge platformi. Otvorena arhitektura i fleksibilan dizajn Opin platforme omogućava laku integraciju sa ostalim BMS sistemima.

Pro Elite Card